Hoptilsterdyk veiliger gemaakt in Hilaard

FOTO GOOGLE STREETVIEW

De Hoptilsterdyk in Hilaard is gedeeltelijk opnieuw ingericht. De straat die dwars door het dorp heen loopt, is veiliger gemaakt en heeft ook een modernere aanblik gekregen. Door de gemeente Leeuwarden was 2 ton gereserveerd voor de opknapbeurt.

Inwoners van Hilaard hadden zelf knelpunten in hun dorp benoemd. Zo kwam de Hoptilsterdyk naar voren, ter hoogte van het dorpshuis. Met de inwoners keek de gemeente naar mogelijke oplossingen om de straat veiliger te maken en werkte daarvoor drie ontwerpen uit.

Uiteindelijk werd een vierde ontwerp uitgevoerd omdat inwoners voorstelden een van de drie ontwerpen in spiegelbeeld uit te voeren. Woensdag planten kinderen uit het dorp samen met Dorpsbelang Hilaard en wethouder Abel Reitsma bomen bij een nieuw pleintje in de straat. Daarmee worden de werkzaamheden helemaal afgesloten.

De aanpak van de weg werd uitgevoerd vanuit een 'dorpenprogramma' van de gemeente, opgesteld om verkeersknelpunten op te lossen in of de ruimtelijke kwaliteit te verbeteren van elf 'nieuwe' dorpen van de gemeente Leeuwarden (Alde Leije, Britsum, Feinsum, Hijum, Koarnjum, Stiens, Baard, Easterlittens, Mantgum, Weidum en Hilaard). Alle projecten - in sommige dorpen gaat het om kleine aanpassingen - worden in de periode 2020 tot en met 2022 uitgevoerd. Er is 9 ton voor beschikbaar.

Nieuws

Meest gelezen