Hoptilsterdyk Hilaard na herinrichting moderner en veiliger. Kinderen planten eerste bomen

Kinderen uit Hilaard, dorpsbelang Hilaard en wethouder Abel Reitsma planten de eerste bomen op het nieuwe pleintje aan de Hoptilsterdyk. FOTO NIELS WESTRA

Met vereende krachten plantten kinderen uit Hilaard woensdagmiddag samen met wethouder Abel Reitsma van Leeuwarden de eerste bomen op het nieuwe pleintje aan de Hoptilsterdyk. Daarmee was de inrichting van de weg afgerond.

De Hoptilsterdyk is het eerste project dat vanuit het dorpenprogramma van de gemeente Leeuwarden is afgerond.

Inwoners van Hilaard gaven zelf aan waar zij knelpunten zagen in het dorp. Hier kwam de Hoptilsterdyk uit, ter hoogte van het dorpshuis. De gemeente keek samen met inwoners naar mogelijke oplossingen. Er werden drie ontwerpen uitgewerkt. Uiteindelijk viel de keuze op een vierde schets die door de inwoners zelf is bedacht: een voorstel van de gemeente maar dan in spiegelbeeld. De weg die dwars door het dorp loopt, is moderner en veiliger geworden. De herinrichting kostte twee ton.

Het dorpenprogramma is een actieplan voor elf dorpen binnen de gemeente Leeuwarden (Alde Leije, Britsum, Feinsum, Hijum, Koarnjum, Stiens, Baard, Easterlittens, Hilaard, Mantgum, Weidum). Doel is om verkeers- en parkeerknelpunten op te lossen of de ruimtelijke kwaliteit van een dorp te verbeteren. De projecten worden tot en met 2022 uitgevoerd.

Nieuws

Meest gelezen