Hoogwatercircuits leken mooi, maar falen. Wetterskip Fryslân besluit komende week over aanpak

Wetterskip Fryslân pakt de falende hoogwatercircuits in de veenweidegebieden aan. Het tempo waarin, wordt komende week bepaald.

Veenweide bij Oldelamer.

Veenweide bij Oldelamer. FOTO NIELS DE VRIES

Het dagelijks bestuur van het waterschap overweegt twee snelheden: 4,5 kilometer per jaar of 9 kilometer per jaar. Het eerste kost jaarlijks 900.000 euro, het tweede 1,7 miljoen.