De hoogwatercircuits van Wetterskip Fryslân falen: bewoners van 5100 huizen kunnen problemen krijgen met hun fundering

De bewoners van 5100 huizen in veenweidegebieden kunnen de komende decennia problemen krijgen met hun funderingen. De hoogwatercircuits van Wetterskip Fryslân falen.

Foto LC

Foto LC

Tot die conclusie komt het waterschap na een onderzoek naar de werking van de eigen hoogwatercircuits. Ambtenaar Marc Nederlof presenteerde de uitkomsten gisteren in een commissievergadering.

Nieuws

menu