Hoogland: boeren hebben tijd genoeg gehad voor eigen plan

Boeren hebben jaren de kans gehad om met eigen regels te komen om weidevogels te beschermen, zegt gedeputeerde Douwe Hoogland. Nu dat niet is gebeurd, grijpt hij in.

Tureluurs verjagen roofdier. FOTO MARCEL VAN KAMMEN

Tureluurs verjagen roofdier. FOTO MARCEL VAN KAMMEN

Hoogland verwijst naar de zorgplicht voor weidevogels, zoals die ,,al fyftjin jier” in de wet staat. Hij zegt dat al vaak aan de sector is gevraagd om zelf met een plan te komen om die in te vullen. ,,In simpele fraach as it opstellen fan in gedrachskoade, dêr dogge se neat mei. Ik tink dan: why not ?”

Boeren in weidevogelgebied die op hun land bezig zijn of hun vee weiden, moeten straks een ondertekende verklaring op zak hebben dat het land voorafgaand is gecontroleerd. De gedeputeerde zegt te verwachten dat die plicht in de praktijk vrij simpel kan worden ingevuld – mits de boer goed in contact is met vogelwachters en het land daarmee sowieso al vaak wordt onderzocht.

In die gevallen hoeven boeren zich volgens de gedeputeerde niet al te druk te maken: zij kunnen dan ook zelf de controles uitvoeren. Die moeten volgens zijn nieuwe regels worden gedaan door vogelwachters, nazorgers of een ‘ter zake kundige’, en actieve weidevogelboeren zouden onder die laatste groep kunnen worden geschaard.

Hoogland is niet duidelijk over de vraag welke voorwaarden dan gaan gelden voor die terzake-kundigheid. ,,Dat komt by de útwurking. Mar yn myn beleving is in boer it al hiel gau.” Hij zegt met de regels vooral boeren te willen aanpakken die zich niet druk maken over weidevogels – volgens de gedeputeerde een minderheid.

'It giet my om it grutte doel, en dat is de greidfûgel rêde'

Hij denkt niet dat dat in de praktijk tot problemen kan leiden tussen boer en vogelwachter, zoals boeren en vogelwachters vrezen. ,,Mar át dat gebeurt, dan wol ik noch wolris sjen oft dit de wei is dy’t we opgean moatte. It giet my om it grutte doel, en dat is de greidfûgel rêde.” Hij wijst verder op de mogelijkheid om individuele boeren een vrijstelling te geven, als er alsnog een gedragscode komt en de boer kan aantonen dat die zich hieraan houdt.

Op de kwalificatie van Jan Teade Kooistra van LTO Noord dat Hoogland ,,in hekel hat” aan boeren, zegt de gedeputeerde niet in het openbaar in te willen gaan. Wel voegt hij toe dat het niet bevorderlijk is voor de onderlinge verstandhoudingen.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Friesland
Weidevogels
Agrarisch / Landbouw