Hoeveel meer belasting ga je volgend jaar betalen aan Wetterskip Fryslân? Burgers, boeren en bedrijven gaan het voelen

De kosten voor het watermanagement in Friesland lopen elk jaar met miljoenen euro’s op. Burgers, boeren en bedrijven voelen dat in de portemonnee. Wat ga je komend jaar betalen?

Waterbeheer in de Leeuwarder wijk Zuiderburen.

Waterbeheer in de Leeuwarder wijk Zuiderburen.

Volgend jaar heeft Wetterskip Fryslân bijna 176 miljoen euro nodig. Ongeveer twee derde gaat naar het watersysteembeheer, dus naar zaken als dijken, gemalen, stuwen, inlaten en baggerwerkzaamheden. Een derde gaat naar de waterzuivering, dus naar het in de benen houden en moderniseren van de 27 rioolwaterzuiveringsinstallaties.