De lisdodde als reddingsboei voor boer en bouwer: hoe verdien je aan de rietsigaar?

De lisdodde begint aan een tweede leven als reddingsboei voor boer en bouwer. De rietsigaar beperkt bodemdaling en CO2-uitstoot, maar wat valt er eigenlijk aan te verdienen?

Jan Hania bij zijn gerooide proefperceel: ,,At je noait wat dogge, ûntdekt je ek noait wat.’’

Jan Hania bij zijn gerooide proefperceel: ,,At je noait wat dogge, ûntdekt je ek noait wat.’’ FOTO MARCHJE ANDRINGA

Tot nu toe groeide de lisdodde als gratis natuurschoon in rietkragen. De karakteristieke rietsigaar, tuorrebout in het Fries, lijkt echter een gouden toekomst te wachten. Onvermoeibaar blijft de Dokkumer bouwbaas Biense Dijkstra ons dat onder de neus wrijven: het telen van deze plant levert duurzaam isolatiemateriaal op.