Hoe ons land tussen 1850 en 1940 onherkenbaar veranderde

Het nieuwste boek van cultuurhistoricus Auke van der Woud gaat over de ingrijpende verandering van ons landschap tussen 1850 en 1940. Een ‘onberispelijk land’ moesten we worden – ‘alles in laatjes en vakjes’.

Natuurpark Moor-Veenland. Grote delen van Noord-Nederland zagen er voor 1800 zo uit.

Natuurpark Moor-Veenland. Grote delen van Noord-Nederland zagen er voor 1800 zo uit.

In het voorwoord van Het landschap, de mensen haalt Auke van der Woud de parabel van koning Midas aan. Alles wat hij aanraakte veranderde in goud. Toen bleek dat ook zijn voedsel goud werd, dreigde hij te verhongeren.