Hoe kunnen we het online vuurtje doven voor de rellen beginnen? LC Live met online veiligheidsdeskundige Willem Bantema

Zondagavond was het raak in Leeuwarden en Groningen: relschoppers gingen tekeer en richtten enorme schade aan. Bij het oproer in Rotterdam vielen enkele gewonden en schoot de politie gericht op relschoppers.

We zagen het eerder dit jaar bij de ‘avondklokrellen’: via sociale media als vooral Telegram zijn die rellen in no time en vaak onzichtbaar voor het bevoegd gezag georganiseerd, menigmaal zelfs door mensen die zelf niet eens aan de rellen deelnemen. Hoe werkt dat? Wie zijn die relorganisatoren, hoe moeten ze worden aangepakt en kan dat eigenlijk wel? Hoe kun je ervoor zorgen dat het vuurtje niet wordt opgestookt op sociale media?

Rechtssocioloog en online-veiligheidsexpert

Vragen te over die donderdag aan bod komen in LC Live. Te gast is Willem Bantema, rechtssocioloog en online-veiligheidsexpert, werkzaam als docent en onderzoeker bij NHL Stenden/Thorbecke Academie. Hij weet alles over de opruiende activiteiten in besloten Telegramgroepen en wat daartegen te doen is.

LC Live is een online uitzending over actuele nieuwsonderwerpen, wekelijks op donderdag om 12.15 uur of andere momenten als het nieuws daartoe aanleiding geeft. De uitzending is te bekijken op deze website, lc.nl en via de Facebookpagina van de Leeuwarder Courant .

Nieuws

menu