Hoe haal je de meeste milieuwinst uit Fries rioolslib?

Het plan voor een eigen vergistingsfabriek voor het Friese rioolslib is definitief van de baan. Wetterskip Fryslân zoekt een bedrijf dat al het slib wil verbranden, CO2 afvangt en fosfaten en metalen terugwint. Dat brengt de meeste milieuwinst, blijkt uit berekeningen.

De rioolwaterzuivering in Heerenveen. Foto: Niels de Vries.

De rioolwaterzuivering in Heerenveen. Foto: Niels de Vries. FOTO NIELS DE VRIES

Een paar jaar geleden was er nauwelijks commerciële belangstelling voor rioolslib - het werd zelfs opgeslagen op schepen - maar dat is nu heel anders, zei Wetterskip-bestuurder Otto van der Galiën maandag tijdens de presentatie van de plannen. Er komt in de loop van volgend jaar een aanbesteding voor verwerking van het Friese rioolslib. Van der Galiën schat in dat er zes tot acht bedrijven aan meedoen, zeer waarschijnlijk buiten Friesland.