Hoe groot is het risico dat er water onder de Waddenzeedijk door lekt?

De Waddendijk bij Holwerd. Foto LC

Hoe groot is het risico dat er water onder de Waddenzeedijk door lekt? Dat laat Wetterskip Fryslân bepalen door bodemonderzoekers van Deltares en Fugro.

Hun naspeuringen richten zich op het fenomeen piping . Hierbij ontstaan onder een dijk door kanaaltjes waar water en gronddeeltjes doorheen spoelen en aan de landzijde opwellen. Dit kan ontstaan door een verschil in waterstand aan weerszijden van de dijk. Wanneer er door de druk van het water steeds meer grond mee spoelt, kan de dijk verzwakt raken of zelfs doorbreken.

Piping is vooral bekend van rivierdijken waar vaker langdurig water voor de dijk staat. De rekenmodellen die gebruikt worden om de risico’s van dijkverzwakking te bepalen zijn dan ook gebaseerd op een ondergrond met rivierzand.

Het nieuwe onderzoek moet duidelijk maken of deze modellen ook opgaan voor dijken op getijdenzand, zoals die rond de Waddenzee. De veronderstelling is dat het getijdenzand minder gevoelig is voor piping.

Voor een praktijktest is de afgelopen weken een testinstallatie met stalen damwanden opgebouwd op een gronddepot van het Wetterskip aan de Vijfhuisterdijk bij Marrum. Deltares noemt het uniek dat het onderzoek op een natuurlijke getijdenzandafzetting plaatsvindt en niet in een laboratorium. De proef wordt donderdag in gang gezet. Het ondermijningsproces wordt gevolgd met allerlei meetapparatuur. Na afloop worden de waterkanaaltjes blootgelegd en bestudeerd.

Het onderzoek is een onderdeel van het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma, waarin Rijk en waterschappen samenwerken om overstromingen tegen te gaan. Wetterskip Fryslân wil de resultaten toepassen bij de aanstaande dijkversterking op het 47 kilometer lange dijktraject tussen Koehool en Lauwersmeer. De voorbereiding van dit project van 300 miljoen euro is onlangs in gang gezet.

Nieuws

menu