Hoe een mobiele schaapskooi de heideschapen van It Fryske Gea veilig moet houden voor de wolf

It Fryske Gea laat voortaan een mobiele schaapskooi meereizen met zijn schaapskudde. In het nachtverblijf zijn de Drentse heideschapen in de zomer veilig voor eventuele wolven.

Een deel van de kudde bij de verplaatsbare schaapskooi: een tent, met daarbinnen een hekwerk.

Een deel van de kudde bij de verplaatsbare schaapskooi: een tent, met daarbinnen een hekwerk. Foto Hilde Groen

De natuurorganisatie betitelt de schaapskooi zelf als een ‘reizend circus’, dat zijn tent nu eerst heeft opgesteld op de Schaopedobbe bij Elsloo. De kudde Drentse heideschapen, gehoed door Hilde Groen, zal hier nu eerst zeker een maand blijven alvorens door te trekken naar bijvoorbeeld de Delleboersterheide, het Ketliker Skar en de Ketliker Heide. Op kleinere terreinen gaat de mobiele stal niet mee.

Met wolven heeft It Fryske Gea al ervaring opgedaan. In juli 2020 werden zeven dieren op de Delleboersterheide door een wolf gedood. Die aanval had zijn weerslag op de kudde. Het duurde een half jaar voor de rust weerkeerde, schetst districtshoofd Michel Krol.

Oplossing

It Fryske Gea beschouwt de wolf niettemin als welkome aanvulling op de natuur, zegt directeur Henk de Vries. ,,Tagelyk ûnderkenne en ûnderfine wy de problemen dy’t dat opsmyt foar skieppehâlders. Ek foar ús. Dêrom ha wy ús oriïntearre op de mooglikheden’’

De oplossing die nu is gekozen bestaat uit een combinatie van een aluminium hekwerk van 20 bij 10 meter met een dak van stretchdoek, als bij een festivaltent, dat maximaal 30 bij 20 meter bestrijkt. De zijkanten kunnen bij slecht weer worden dichtgemaakt. De mobiele stal wordt beheerd als potstal, waarin de vloer wordt opgebouwd met mest en heideplaggen. Uiteindelijk levert dat een goede meststof op voor akkers.

De reizende kudde is volgens It Fryske Gea belangrijk voor het beheer én de biodiversiteit van heidevelden. Krol: ,,Schapen eten stikstofprofiteurs als pijpenstrootje en bochtige smele. Als dat soort plantjes de overhand krijgt, krijgen juist (korte dop-)heide en klokjesgentiaan het moeilijk. En daardoor hebben de tapuit, de nachtzwaluw, vlinders als het heideblauwtje, reptielen en slangen het ook steeds moeilijker.’’

Vaste schaapskooi

De kooi moet met de hand worden afgebroken en opgebouwd door medewerkers van It Fryske Gea wanneer de kudde verkast. Daarvoor heeft de natuurorganisatie met geld van de Nationale Postcodeloterij, fondsen en giften een bedrijfsauto en een dubbeldeks schapentrailer aangeschaft.

De natuurorganisatie werkt aan een plan om de vaste schaapskooi in Bakkeveen uit te breiden. Hier werd de kudde de afgelopen winter ondergebracht. Omdat er niet voor alle schapen plaats was, moest toen een deel van de kudde worden afgestoten.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Friesland
Wolf in Friesland