Hoe een interactieve misdaadkaart een revolutie moet worden in opsporingsland

Met een real time-kaart van de criminele netwerken in Noord-Nederland denkt de politie veel sneller en effectiever arrestaties te kunnen verrichten.

Illustratie: Gerco van Beek

Illustratie: Gerco van Beek

Informatiespecialisten van de noordelijke eenheid hebben de afgelopen twee jaar de ruim 1000 belangrijkste bij de politie bekende ondermijnende misdadigers (van drugsproducenten tot mensenhandelaren) in Friesland, Groningen en Drenthe in beeld gebracht. Alle personen staan als gekleurde puntjes in een reusachtig interactief schema, waarin verbindingsstreepjes tussen groepen coöpererende criminelen laten zien hoeveel dwarsverbanden er zijn en onderlinge samenwerking er is.

Interactief

Nieuws

menu