Hoe Fries is de film over koning Redbad?

Op 23 juni gaat de film Redbad in première met een openluchtvertoning in Leeuwarden. Want hij gaat over een Friese held, maar hoe Fries is de film?

Het bekeren door Willibrord gaat in ‘Redbad’ weinig zachtzinnig. FOTO FARMHOUSE FILMING

Het bekeren door Willibrord gaat in ‘Redbad’ weinig zachtzinnig. FOTO FARMHOUSE FILMING

Redbad werd donderdagmiddag in een besloten voorstelling vertoond aan pers en filmondernemers, in de Vue-bioscoop van Hilversum. Ieder kwam er met zijn eigen redenen, van de filmcriticus van de Telegraaf tot een vertegenwoordiger van filmblad Schokkend Nieuws . De Leeuwarder Courant ging alvast kijken hoe Fries de film is geworden, na alle opnamen bij de Alde Feanen en op Ameland. Hier de eerste bevindingen.