Het zout rukt op, verzilting is de harde werkelijkheid bij Firma Goodijk in Sexbierum: op bijna 2 hectare groeit helemaal niets meer

Voor veel boeren is het nog een dreiging, iets wat mogelijk te gebeuren staat. Voor de agrarische Firma Goodijk in Sexbierum is het al een aantal jaren de harde werkelijkheid: verzilting. Op een aantal hectares wil geen gewas meer groeien.

Wiebe Goodijk bij een zwaar aangetast perceel. FOTO MARCEL VAN KAMMEN

Wiebe Goodijk bij een zwaar aangetast perceel. FOTO MARCEL VAN KAMMEN

De Firma Goodijk aan de Slachte bij Sexbierum is zonder meer een prachtig boerenbedrijf. Het is een op en top familiebedrijf met twee broers, Murk en Wiebe, en twee neven, Edward en Eelco, en omvat circa 260 hectare. Het is bovendien een veelzijdig bedrijf met drie bedrijfstakken: de teelt en verwerking van broccoli, akkerbouw met de pootaardappel als hoofdgewas en een melkveehouderij met circa 210 koeien. Deze laatste zetelt sinds 2018 op een aangekocht bedrijf in Sint Jacobiparochie.