Wat doe je als er weinig jongeren bij je werken? Dan neem je er meer aan en begin je Young HZPC, dacht het aardappelhandelshuis

Stel. Je bent een aardappelhandelshuis, met honderden werknemers verdeeld over kantoren in zestien landen. Je kijkt naar het werknemersbestand en komt erachter dat oude generaties volop vertegenwoordigd zijn. Maar slechts zeven personeelsleden zijn jonger dan dertig jaar. Wat doe je?

Een evaluatiediner van Young HZPC bij restaurant 't Gerecht in Heerenveen.

Een evaluatiediner van Young HZPC bij restaurant 't Gerecht in Heerenveen. FOTO NIELS DE VRIES

Bij HZPC in Joure hoefden ze tien jaar geleden niet lang na te denken. Young HZPC werd opgericht, om jongeren een stem te geven. Met zeven mensen kun je niet veel. Die groep jonge medewerkers is de laatste jaren veel groter geworden.

Bij het onderzoeks- en innovatiecentrum van HZPC in Metslawier, waar nieuwe aardappelrassen worden ontwikkeld, werken onder meer moleculair biologen en plantenziektekunde-experts. HZPC wilde hier in eerste instantie vooral mensen neerzetten die het vak al hadden geleerd. De laatste jaren wordt gebouwd aan meer evenwicht en kiest het bedrijf voor meer jongeren op die plekken.

Ook op de logistieke afdelingen – waar het vervoer van aardappelen wordt gecoördineerd - werken nu veel jongeren en is de categorie 25-30 jaar bijna oververtegenwoordigd.