Het verhalende (Friese) landschap aan de hand van vier kunstenaars

Van de ruim 140 inzenders aan Verhalen in het landschap, kregen vijftien kunstenaars (amateurs en professionals) een masterclass-traject aangeboden. Zij laten in Gorredijk zien hoe ze zijn geïnspireerd door hun meesters en de andere deelnemers.

V erhalen in het landschap is een initiatief van Peter Hiemstra (Open Stal) en de stichting O18. In oktober vorig jaar exposeerden ruim 140 belangstellenden hun inzendingen in de CAV in Oldeberkoop. Publiek en meesters kozen vijftien deelnemers, die voor het masterclasstraject in aanmerking kwamen. Zij kregen op bijeenkomsten met de meesters Christiaan Kuitwaard, Tryntsje Nauta, Tjibbe Hooghiemstra, Gerrit Terpstra en Anne Feddema advies en begeleiding.

Nieuws

menu