Het succes van de tweetalige kinderopvang: 'Nederlânsk en Frysk binne lykweardich'

Vroeg geleerd is jong gedaan. Bij veel aanbieders van kinderopvang (0 tot 4 jaar) is tweetaligheid de norm. „Oanbieders sjogge de foardielen.”

Sascha de Boer sjoelt met peuters op De Treffer, rechts speelt haar collega-leidster Betty Hellinga met andere kinderen een spelletje.

Sascha de Boer sjoelt met peuters op De Treffer, rechts speelt haar collega-leidster Betty Hellinga met andere kinderen een spelletje. Foto: Jilmer Postma

Toen de nieuwe kinderopvanglocatie van De Treffer in Gorredijk nog niet klaar was en Betty Hellinga op een tijdelijke locatie alleen voor de groep stond, sprak ze Nederlands met de Nederlandstalige peuters en Fries met de Friestalige kinderen. Switchen tussen de talen ging als vanzelf. ,,Ik bin grutbrocht yn it Nederlânsk, mar it Frysk fielt likegoed as myn earste taal.”