Het stinkt en is levensgevaarlijk: wat is waterstofsulfide, het gas dat in Bolsward een echtpaar fataal werd?

Niet koolmonoxide maar waterstofsulfide is eind april hoogstwaarschijnlijk een echtpaar uit Geervliet fataal geworden op een boot in Bolsward. Wat is dit voor gas?

Waterstofsulfide ruikt sterk naar rotte eieren.

Waterstofsulfide ruikt sterk naar rotte eieren. FOTO SHUTTERSTOCK

Waterstofsulfide (H2S) of zwavelwaterstof ontstaat als zwavelhoudende stoffen rotten. In lage concentraties kan je niet om de aanwezigheid van gas heen. Het stinkt namelijk vreselijk naar rotte eieren en irriteert de ogen. In hele hoge concentraties kan het gas echter al binnen een ademteug fataal zijn.

Als het zo stinkt en zo gevaarlijk is, hoe kan je het dan niet opmerken?

Het gevaarlijke van waterstofsulfide is dat je het in hoge concentraties niet ruikt. ,,Het gas werkt dan verlammend op de neus’’, legt Earryt Boete, adviseur gevaarlijke stoffen bij Brandweer Fryslân, uit. ,,Dat is ook het moment dat je je ernstig zorgen moet maken.’’

Gebeuren er vaker ongelukken met waterstofsulfide?

Hoe dodelijk het gas is, is in deze provincie vooral bekend door het ongeluk in een mestsilo in Makkinga in juni 2013. Daarbij vonden drie mensen de dood. Een van hen raakte onwel en overleed in de silo, toen twee anderen hem probeerden te redden kwamen ook zij om het leven. Volgens Boete wordt het gas vaker weggenomen bij mestsilo’s. ,,Het komt vaak vrij als boeren de mest beginnen te mixen.’’ Buiten het boerenerf vindt de Friese brandweer het minder vaak.

Hoe komt het gas dan vrij bij een lekkende accu?

Wat er precies gebeurd is op de boot in Bolsward moet blijken uit verder onderzoek van het Nederlands Forensisch Instituut (NFI). Op de landelijke site van de brandweer is echter een soortgelijke casus te vinden. Ook hier gaat het om een stel dat de geur van rotte eieren ruikt op hun boot en de brandweer waarschuwt. Die vindt op aanraden van de adviseur gevaarlijke stoffen de oorzaak bij de accu’s. In accu’s zit zwavelzuur, als dat uit die accu’s lekt, gaat het zuur ontleden waardoor het gas ontstaat. Het lek ontstond in dit geval waarschijnlijk door een defecte oplader.

Aanvankelijk werd gedacht dat koolmonoxide het stel in Bolsward fataal was geworden. Dat is nu uitgesloten?

Volgens het NFI is koolmonoxide (CO) als doodsoorzaak uitgesloten. Dat gedacht werd aan dit gas is echter niet zo vreemd. Net als waterstofsulfide kan het ongemerkt dodelijk zijn. Uit de casus van de landelijke brandweer blijkt bovendien dat een waterstofsulfidelek en een koolstofmonoxidelek in eerste instantie moeilijk van elkaar te onderscheiden zijn. De meters die de brandweer gebruikt om CO te detecteren slaat namelijk ook aan bij waterstofsulfide.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Friesland
Uitlegverhaal