Het scheelde maar een haar of in deze gemeente in Zuid-Holland was er Fries gesproken

Het heeft maar een haar gescheeld of in Westland, Midden-Delfland en omstreken zou nu Fries worden gesproken. Door het simpele straatnaambordje Langetaam in Maasland is een rijke Friese geschiedenis ontdekt.

Peter Alexander Kerkhof, historisch-taalkundige aan de Universiteit Leiden. Kerkhof staat op de Langetaam in het centrum van Maasland waar Kerkhof onderzoek naar gedaan heeft.

Peter Alexander Kerkhof, historisch-taalkundige aan de Universiteit Leiden. Kerkhof staat op de Langetaam in het centrum van Maasland waar Kerkhof onderzoek naar gedaan heeft. FOTO HENRIETTE GUEST

Bûter, brea en griene tsiis, wat’dat net sizze kin is gjin oprjochte Fries!’ Het heeft niet veel gescheeld of iedereen in Westland en Midden-Delfland zou deze zin moeiteloos kunnen uitspreken. In de vroege middeleeuwen kwamen Friezen naar Zuid-Holland en stichtten daar verschillende nederzettingen. Tot de elfde eeuw werd in Zuid-Holland Fries gesproken. Daarna werd het van de troon gestoten door het Oudnederlands. ,,De historische taalwetenschap gaat er vanuit dat aan de Zuid-Hollandse kust tot in de tiende eeuw Friessprekende gemeenschappen hebben gewoond”, vertelt Peter-Alexander Kerkhof, onderzoeker aan de Universiteit Leiden.

Nieuws

menu