Hoe een opname in de gesloten jeugdzorg averechts uitpakte. 'We weten niet hoeveel kinderen er zijn zoals onze dochter. Kinderen voor wie er geen passende hulp lijkt te zijn'

Een kinderarts die waarschuwt dat ‘voortgaande inadequate zorg’ aan een 14-jarig meisje kan leiden tot haar dood. Zevenentwintig instellingen, organisaties en hulpverleners die zich met haar bezighouden en een kinderrechter die concludeert dat ze na een verblijf van vijf maanden bij jeugdzorginstelling Woodbrookers er slechter aan toe is dan voor haar opname.

,,Ik wil niet dood. Ik wil weer graag normaal zijn en naar school gaan.''

,,Ik wil niet dood. Ik wil weer graag normaal zijn en naar school gaan.'' Illustratie Yoko Heiligers

,,Omdat haar stem niet wordt gehoord. Er wordt door de hulpverlening niet met maar vooral over haar gesproken. Ze is een papieren meisje.”