Waarom moerassen zo belangrijk zijn voor het tegengaan van de opwarming van de aarde: 'As it ien kear draait, dan leit ek withoefolle CO2 fêst'

Veen- en kweldergebieden kunnen een prominente rol spelen bij het langdurig vastleggen van koolstof om de opwarming van de aarde tegen te gaan. Ze houden in verhouding veel meer CO2 vast dan bossen en oceanen.

Kweldermoeras in het Westerscheldegebied.

Kweldermoeras in het Westerscheldegebied. Foto Edwin Paree

Dat constateert een internationaal team van elf wetenschappers, onder aanvoering van de Zwolse ecoloog Ralph Temmink (Universiteit Utrecht) en de Gorredijkster hoogleraar kustecologie Tjisse van der Heide (Rijksuniversiteit Groningen en Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee), in een analyse van alle recente wetenschappelijke inzichten over dit onderwerp. Hun conclusies publiceren ze vrijdag in het gezaghebbende wetenschappelijke tijdschrift Science .