Kijk hem gaan: na 700 jaar moet Idaerd zijn dorpsklok een poosje missen

Al zo’n zevenhonderd jaar hoort Idaerd hetzelfde klokje luiden. Woensdag werd dit antieke instrument uit de toren getakeld voor een grote restauratie.

De ouderdom van Friese kerkklokken blijft een fascinerend fenomeen. Zoek in Nederland maar eens middeleeuwse muziekinstrumenten die nog geluid voortbrengen: dat is een hopeloze zoektocht, want vrijwel alles uit die tijd is weggegooid of kapot. Behalve dan de luidklokken: in onze provincie blijven ze onverstoorbaar doorbeieren.

Uitgebreide restauratie

Zo ook in Idaerd, een dorp met tachtig inwoners, tussen Wirdum en Grou.  Woensdag kregen de dorpelingen een zeldzame kans om hun stokoude klok van dichtbij te bekijken. Een kraan takelde het bronzen voorwerp uit de toren. Vellema Torenuurwerken nam de klok vervolgens mee naar Hallum. Hier wordt deze voorbereid op een uitgebreide restauratie in Klokkengieterij Koninklijke Eijsbouts in het Brabantse dorp Asten.

,,Dat is hurd noadich, der sit in skuor yn’e klok’’, vertelt Kees de Boer van Monumentenstichting Boarnsterhim. Om de scheur niet groter te maken, werd de klok al een paar jaar niet meer geluid. Alleen de tweede grotere klok was nog te horen. Die is pas na de Tweede Wereldoorlog gegoten.

IJzeren uurwerk

Overigens heeft de kerk nog meer bijzonders te bieden dan de luidklok alleen. Over smalle ladders klimt De Boer de donkere toren in. Op een stoffig tussenverdiepinkje toont hij een ijzeren uurwerk dat ratelt. De wijzerplaat buiten wordt hiermee aangedreven. ,,It is boud in 1573, hast alles is noch orizjineel.’’

Dit Idaerder uurwerk is een van de oudste exemplaren van Friesland en verdient ook een restauratie, vindt de Monumentenstichting. Ze denkt aan herstel van de oorspronkelijke aandrijving, samen met een automatisch opwindsysteem. De restauratie wordt op weg geholpen door een groot aantal fondsen, overheden en idealistische stichtingen.

Appgebruikers klikken hier voor de video.

Nieuws

menu