Het kernenergiespel

Het is even slikken voor wie het onderwerp ‘kernenergie’ dood en begraven had. De wereld telt 441 nucleaire reactoren en er zijn er 54 in aanbouw. De top vijf van nieuwbouwlanden is een illuster rijtje. Het zijn China, India, Korea, Rusland en de Verenigde Arabische Emiraten. Op het Europese halfrond durven alleen Frankrijk en Engeland het aan.

FOTO

FOTO ANP

Het staat in een rapport van 88 kantjes dat het ministerie van Economische Zaken dinsdag vrijgaf. De kernenergiediscussie is namelijk terug van weggeweest. Onder aanvoering van de VVD staat het onderwerp weer bovenaan de agenda. De moderne wereld heeft elektriciteit nodig om door te draaien, heel veel elektriciteit. Kolencentrales hebben afgedaan, houtgestookte zijn slecht voor de bossen, zonneparken en windmolens verpesten het landschap en wat is er dan logischer dan een CO2-neutrale kernreactor?

Zelden kwam er zo snel een rapportje los uit Den Haag. Vorige week werd er in de Tweede Kamer een motie aangenomen en nog geen week later komt minister Eric Wiebes met het oordeel dat kernenergie een serieuze optie is om Nederland van energie te voorzien. De bouw blijkt lang niet zo duur als gedacht.

Vraagtekens

De gang van zaken maakt huiverig. Allereerst zijn er vraagtekens te zetten bij de opsteller; ENCO, een Oostenrijks advies- en projectbureau dat zich begeeft op het terrein van nucleaire vraagstukken. ENCO richt zich blijkens de eigen website op het vreedzaam gebruik van kernenergie. ‘Tot onze klanten behoren ontwerpers en leveranciers van energiecentrales, nutsbedrijven en regelgevers’. Wij van WC Eend bevelen WC Eend? Het heeft er alle schijn van.

Jarenlang pronkte het ministerie met de lage aanlegkosten van windparken op zee. Nu blijkt ineens dat die te positief zijn opgeschreven; bijkomende netwerkkosten, kosten voor het balanceren van het net en aansluitingskosten zijn nooit meegeteld.

Doordraaien tot 2033

Het oplevende enthousiasme voor kernenergie in Nederland komt precies op het moment dat Den Haag moet besluiten over een levensduurverlenging van de kernreactor in Borssele. In 2014 is afgesproken dat die mag doordraaien tot 2033. Voor verlenging moet de Kernenergiewet worden aangepast. Op maandag 14 september meldde Wiebes in een kort briefje dat hij alvast in overleg gaat met de Zeeuwse bestuurders om draagvlak te peilen.

'Niets mis met zo’n standpunt, maar laten we het spel alsjeblieft eerlijk spelen'

Getuige de Kamerbrief van gisteren heeft Wiebes zijn oordeel al klaar. Hij schrijft letterlijk dat levensduurverlenging van een kerncentrale ‘over het algemeen de goedkoopste manier is om CO2 te besparen, goedkoper dan zon en wind’.

Niets mis met zo’n standpunt, maar laten we het spel alsjeblieft eerlijk spelen. Zonder rommelige rapportjes en cijfers waarop heel veel is af te dingen. Bovendien zitten er meer aspecten aan kernenergie dan geld alleen.

commentaar@lc.nl

Je kunt deze onderwerpen volgen
Opinie
Commentaar