Het kabinet wil de pabo splitsen in drie opleidingen, maar wat is het beste voor het kind? 'Kleuters onwikkelen zich anders dan oudere kinderen', zegt Ineke Oenema van NHL Stenden

Het kabinet werkt aan een plan om de pabo op te splitsen in drie opleidingen: een voor het jonge, een voor het oudere kind en een brede bevoegdheid. Dat leidt tot discussie.

Kinderen moeten spelend leren.

Kinderen moeten spelend leren. FOTO: KOEN SUYK

Door de splitsing van de pabo, de pedagogische academie voor het basisonderwijs, moet meer aandacht komen voor onderwijs aan jonge kinderen. Daar is de afgelopen jaren te weinig oog voor geweest.

Nieuws

menu