Het is zover: op 1 juli eerste koopzondag in Drachten

Verkiezingswinnaar ELP verzilvert haar grootste verkiezingstroef: vanaf zondag 1 juli krijgt Drachten zijn zo gewenste koopzondag.

Nog voordat het coalitie-akkoord van Eerste Lokale Partij (ELP), PvdA, VVD, GroenLinks en FNP is geschreven, hebben de partijen dinsdagavond tijdens de raadsvergadering de eerste voorzet gedaan voor de zondagse openstelling van winkels. De vijf kregen de steun van oppositiepartijen Smallingerlands Belang en D66. SP, CDA en ChristenUnie stemden tegen.

Haast is geboden omdat winkeliers graag tijdens het culturele evenement Simmerdeis, van donderdag 28 juni tot en met zondag 1 juli in en rondom het centrum, op zondag open willen. De politiek geeft daar gehoor aan en laat de gemeente nu de winkeltijdenwet aanpassen. ,,Het centrum kan meeliften op het succes van Simmerdeis’’, zegt Yntze de Vries van ELP. ,,Het is de perfecte dag voor een eerste koopzondag.’’

Onbeperkt open

Tijdens de raadsvergadering eind juni krijgt de gemeenteraad dan het voorstel om in te stemmen met het vrijgeven van de koopzondag. Dat betekent dat vanaf 1 juli 2018 de winkels ook op zondag open mogen. Zoals het nu lijkt, worden er in de winkeltijdenwet geen restricties opgelegd en is het aan de winkeliers om te bepalen hoeveel zondagen, welke zondagen en op wat voor tijden de winkels open gaan. Oftewel: De politiek geeft ze alle vrijheid, ondernemers krijgen de regie.

Het voorstel past in de lijn van de partijen die nu samen een coalitie-akkoord smeden. ELP, PvdA, VVD en GroenLinks waren al voorstander van een algehele koopzondag. FNP is geen groot voorstander van een volledig vrijgegeven winkelzondag, diende dan ook de motie niet mee in, maar stemde wel voor.

'Nu laten zien wat we als Drachten te bieden hebben'

Winkelier Rudy Verwoert is blij met de stap van de politiek. Hij is voorzitter van de commissie die namens de winkeliers contact onderhoudt met de politiek en gemeente over de koopzondag. ,,Wij hebben nu 6 à 7 weken de tijd om met alle ondernemers een plan van aanpak te maken om op 1 juli een fantastische eerste koopzondag neer te zetten op de dag dat we moeten laten zien wat we als Drachten te bieden hebben.’’

De winkeliers gaan ook met elkaar praten over hoeveel zondagen en op welke tijden ze open willen, zegt Verwoert.

Kritiek

SP en ChristenUnie waren kritisch op de motie. Zij vinden het raar dat onder andere de ELP nu met de motie komt, terwijl oppositiepartij Smallingerlands Belang exact vier weken geleden met eenzelfde motie kwam. Deze motie werd toen ingetrokken. Klaas van Veelen (ChristenUnie) en Jos van der Horst (SP) vinden dat De Vries ,,nu onder stoom en kokend water’’ de koopzondag erdoor wil drukken, terwijl het in hun ogen vier weken geleden geen haast had. Yntze de Vries pareerde: ,,Het verzoek van de winkeliers om open te zijn op Simmerdeis is een belangrijk argument om dit nu te behandelen.’’

Inwoners massaal voor koopzondag

Uit onderzoek van de Leeuwarder Courant bleek dit voorjaar dat ruim 80 procent van de inwoners van Smallingerland voor enige vorm van koopzondag is. Het merendeel is voor een algehele koopzondag, een kleinere groep voor een beperkte koopzondag. Een vijfde van de inwoners is voor zondagsrust.

Nieuws

Meest gelezen