In Memoriam | Buitenbeentje Klaas Werumeus Buning uit Pietersbierum was 'eigen en aardig, maar ook eigenaardig'

Schilderen als ware hij aan het dichten, zo ging kunstenaar Klaas Werumeus Buning zijn doeken te lijf. Eind november stierf hij.

Klaas Werumeus Buning (1955-2022)

Klaas Werumeus Buning (1955-2022)

,,Zeg maar dat ik een rijk en veelbewogen leven heb gehad, op allerlei plekken heb gewoond en beroepen heb gehad en uiteindelijk heb gekozen voor de kunst. Maar niet alles vertellen: er moet nog wel wat te raden overblijven.’’ Dat gaf Klaas Werumeus Buning mee aan Dicky IJbema, toen hij wist dat zijn einde naderde en haar vroeg zijn afscheid te organiseren. Zij was, zoals hij het zelf liefkozend noemde, een ‘romantische liefde’.

Ondoorgrondelijk

Nieuws

menu