Het bestuurderskerkhof van SC Heerenveen: ruim 50 bestuurders in 10 jaar

Luuc Eisenga vertrekt in maart bij SC Heerenveen

Met het vertrek van algemeen directeur Luuc Eisenga en de raad van commissarissen van SC Heerenveen, worden er weer vier namen toegevoegd aan het bestuurderskerkhof van de Friese club. Maar liefst ruim vijftig bestuurders zaten in de afgelopen tien jaar in het stichtingsbestuur, One Tier Board, rvc of directie. Een (complex) overzicht.

In 2006 stopt Riemer van der Velde als voorzitter van SC Heerenveen. Sinds 1983 zwaaide hij de scepter over de club die hij liet groeien van middenmotor in de eerste divisie tot zelfs het spelen van Champions League in 2000. Koos Formsma krijgt de moeilijke taak om Van der Velde op te volgen. Na anderhalf jaar stapt hij op, officieel op ,,grond van zakelijke overwegingen en in het belang van SC Heerenveen’’.

Tijdperk Yme Kuiper

Yme Kuiper volgt hem op. Hij vertrekt in 2010, nadat hij ruim 25 jaar voor de club heeft gewerkt. Ook Henk Hoekstra , op dat moment directeur financiële zaken, trekt de deur achter zich dicht. Op dat moment heeft SC Heerenveen zeven mensen in de Raad van Commissarissen. Dat zijn Riemer van der Velde , Foppe de Haan , Jan de Roos , Loek Hermans , Klaas de Leeuw , Theun van der Meulen en voorzitter Bart van der Meer . Van der Meer neemt in 2012 afscheid. Wino de Jong volgt hem dan op.

Op dat moment bestaat het stichtingsbestuur - het hoogste orgaan van de club - uit Bauke Koopmans , Anton Postma en voorzitter Hans Wezenaar. In 2011 vertrekt Wezenaar en wordt Mark Noordhoff lid van het Stichtingsbestuur.

Robert Veenstra aan de macht

Robert Veenstra krijgt na het vertrek van Kuiper de dagelijkse leiding. De oud-bestuurder van Stenden Hogeschool krijgt Jan van Erve als directeur commerciële zaken en oud-speler Johan Hansma als de technisch manager aan zijn zijde.

In 2013 stapt Veenstra onder druk op. Volgens onderzoekers Jos Vaessen en Lense Koopmans - aan het werk gezet door het stichtingsbestuur wegens de voortdurende onrust binnen de club - voert Veenstra een schrikbewind. Gaston Sporre wordt de tijdelijke directeur bij Heerenveen. Tegelijk met Veenstra stapt ook de raad van commissarissen op: Wino de Jong, Gerard Brinkman , Chris Mulder en Sybren van der Goot . Later vertrekken ook andere directieleden Johan Hansma en Joost Steppé . Van Erve was toen al vertrokken, Steppé zijn opvolger. Van Erve zal later nog even terugkeren als interim-directeur op de commerciële afdeling.

Ook het stichtingsbestuur trekt zijn conclusies na het rapport van Koopmans en Vaessen. Koopmans, Postma en Noordhoff stellen hun zetel beschikbaar. Zij installeren nog wel een tijdelijke RvC: Boele Staal , Sjoerd Feenstra en Egbert van Hes .

De nieuwe wind (maar niet voor lang)

In het najaar van 2013 komt er een nieuwe structuur binnen SC Heerenveen. De club krijgt een One Tier Board en een nieuw Stichtingsbestuur. Jelko van der Wiel wordt voorzitter van het One Tier Board. In het One Tier Board zitten zeven bestuurders, drie uitvoerende die de dagelijks leiding hebben en vier toezichthoudende bestuurders. Wim Dijk (commercie), Hans Vonk (technische zaken) en Ben Takkenberg (supporterszaken, vrijwilligers en veiligheid) hebben de dagelijkse leiding over de club. Egon Diekstra (commerciële zaken), Geert Pieter Vermeulen (financiële zaken) en Jaap Schuurmans (technische zaken) houden toezicht.

Het nieuwe stichtingsbestuur krijgt tien zetels. Wiebe Wieling - bekend als voorzitter van de Koninklijke Vereniging Friesche Elf Steden en daarnaast voorzitter van het College van Bestuur van OSG Piter Jelles - wordt voorzitter. In het stichtingsbestuur komen vertegenwoordigers uit alle geledingen van de club te zitten. Namens de sponsoren krijgen Nutte Visser , Jeep Dijkstra en Marco van Beek een plek, namens de supporters Marcel Annema en Arjen Kuyt . Aktie’67 levert Rikus de Vries , Martin de Jong schuift namens de vrijwilligers aan. Ook Anne Hettinga (financiële zaken) en René Groen (technische zaken) maken deel uit van het stichtingsbestuur, het hoogste orgaan van SC Heerenveen. Zij vormen met Wieling de drie onafhankelijke leden.

Wieling is snel gevlogen en wordt opgevolgd door Hettinga. René de Wilde neemt de plaats van Hettinga in het stichtingsbestuur in. Hettinga vertrekt in 2015. Hij ligt zwaar onder vuur bij een deel van de aanhang, die hem zelfs thuis in Sneek komt opzoeken. Hettinga wil ‘zijn gezin niet langer blootstellen aan de omstandigheden van de afgelopen 48 uur’ en stapt op.

Einde aan One Tier Board

Het One Tier Board houdt stand tot het najaar van 2015 . De zeven zijn geen geheel en het lukt ze niet om weer op één lijn te komen. Jelko van der Wiel stapt op , net als Diekstra, Vermeulen en Schuurmans. Later zwaaien ook Dijk, Vonk en Takkenberg af.

In 2016, na de aanstelling van Luuc Eisenga, krijgt SC Heerenveen weer een nieuwe raad van commissarissen. Voorzitter wordt Jorrit Jorritsma . Ook Gerard Kremer en René Groen (die eerder in het stichtingsbestuur zat) maken deel uit van het nieuwe bestuursmodel van Heerenveen.

Ook het stichtingsbestuur verandert in samenstelling. In 2016 wordt Cees Roozemond voorzitter. De Wilde vertrekt in 2017 en wordt opgevolgd door Peter Bazuijnen . Het stichtingsbestuur bestaat tot op de dag van vandaag verder uit Hein Huisman , Rico Jalink , Tiemen Korvemaker en Edward Jousma .

Eisenga en rvc weg

Begin december brengt de Leeuwarder Courant het nieuws dat directeur Luuc Eisenga vertrekt. Hij licht zijn vertrek maandag toe op een persconferentie. De commissarissen vertrekken ook, omdat het stichtingsbestuur het vertrouwen  in het controlerende orgaan heeft opgezegd. De drie, Jorritsma, Kremer en Westerhof, werden op de algemene ledenvergadering dan ook niet herbenoemd.

Nieuws

Meest gelezen