Het aantal Leeuwarders zonder huisarts in eigen stad loopt op - en het einde is niet in zicht

Het aantal Leeuwarders zonder huisarts in eigen stad loopt op. Inmiddels staan zo’n 350 Leeuwarders op een wachtlijst, in september waren dat er enkele tientallen. Een oplossing is nog niet in zicht.

De Friesland Zorgverzekeraar neemt noodmaatregelen om mensen zonder huisarts toch te kunnen helpen als er medische behandeling nodig is. Met Leeuwarder huisartsen is afgesproken dat ze moeten doorverwijzen naar de verzekeraar, die dan met urgentie zal bemiddelen. ,,We gaan per patiënt maatwerk leveren. Een andere oplossing hebben we eerst niet”, zegt Floriaan van Bemmelen, manager eerstelijnszorg.