Het Noorden wilde 'landelijke publiciteit' voor zijn Deltaplan voor het Noorden en zette daarom even 324 volksvertegenwoordigers 'op achterstân'

Statenleden moesten in de krant lezen wat er in het Deltaplan voor het Noorden stond. Ze voelen zich als gekozen volksvertegenwoordigers op achterstand gezet en zien een patroon op het Provinsjehûs.

FOTO LC/ARODI BUITENWERF

FOTO LC/ARODI BUITENWERF

Het was net vijf minuten maandagochtend toen 324 volksvertegenwoordigers in Friesland, Groningen, Drenthe en Flevoland van hun griffie het Deltaplan van het Noorden kregen. Om 6 uur ‘s ochtends melden landelijke en regionale media de ambities van de vier provincies: ze willen een kwart miljoen huizen bouwen in ruil voor de Lelylijn.

Hoe kon het dat alle media ruim de tijd hadden om het Deltaplan te lezen en de opstellers te bevragen over de inhoud ervan en er groots mee uit te pakken?

Provinciale Staten op achterstand gezet

PVV-leider Max Aardema was er niet over te spreken. Hij voelde zich ,,op achterstân’’ gezet en was not amused over de gang van zaken. Niet de pers, maar hij en zijn collega’s wilden als eersten geïnformeerd worden door het college van gedeputeerde staten. Theun Wiersma van 50Plus was ,,fernuvere’’ en voelde ,,wantrouwen’’ van het college om de stukken niet alvast naar de Friese Staten te sturen.

Verantwoordelijk gedeputeerde Avine Fokkens moest zich woensdag in Provinciale Staten verantwoorden voor het proces en de communicatie. Dat de media het Deltaplan al op vrijdag kregen tegen de afspraak dat ze er maandagochtend over gingen publiceren, paste in de strategie van de acht opstellers. ,,We hadden maar één doel’’, zei Fokkens, ,,en dat was landelijke publiciteit genereren. Daarin zijn we geslaagd.’’ Ze wees op aandacht in onder meer De Telegraaf en bij de NOS.

Wil je een media-offensief ontketenen, dan moet je kranten en omroepen daarop voorbereiden, sprak Fokkens. Ze de mogelijkheid geven om het plan te lezen en de opstellers ervan erover te bevragen. Een ,,normale gang van zaken in het openbaar bestuur’’, stelde de gedeputeerde.

Vroegtijdig lekken voorkomen

Met vier provincies en vier gemeenten heb je te maken met 324 gekozen volksvertegenwoordigers, rekende Fokkens voor. Hen al op vrijdag informeren, vergrootte de kans op ,,vroegtijdig lekken’’ en dat zou ,,ons offensief’’ in de weg hebben gestaan.

Het deed Wiersma ,,pine’’, dat hij niet wordt vertrouwd. Sijbe Knol van de FNP stelde dat nu ,,júst it kolleezje de boel op strjitte smiten hat’’.

Fokkens zei niemand in de zaal te wantrouwen’, maar sprak van een ,,buitengewoon precair proces’’ van een ,,buitengewoon belangrijke zaak. Wij willen dat onze lobby slaagt’’. De provincies kozen voor de maandag als lanceerdatum in de hoop dat ,,kranten en omroepen vol voor ons wilden gaan. Dat is goed gelukt.’’

Ze kreeg bijval van de coalitiepartijen PvdA, CDA en VVD. Die complimenteerden Fokkens met haar succesvolle mediacampagne. Wel willen ze ,,no wol goed meinommen wurde’’, sprak PvdA’er Anne Zijlstra.

‘Struktureel probleem’

Politieke fracties zien een patroon in de handelwijze van Gedeputeerde Staten. Wiebo de Vries van de ChristenUnie zag alleen in de afgelopen week al dat de regionale pers op drie politieke thema’s eerder op de hoogte was dan de gekozen politici. Hij sprak van een ,,struktureel probleem’’ en mist ,,polityk-bestjoerlike sensitivens’’ bij Gedeputeerde Staten.

Commissaris van de Koning Arno Brok trok zich de kritiek aan. Brok benadrukte dat ,,it ynformaasjerjocht’’ van Provinciale Staten ,,as heechste politike orgaan tige wichtich is’’. Hij gaat met de algemeen directeur van de ambtelijke organisatie, de griffie en communicatie-ambtenaren in gesprek om de communicatie met de Staten te verbeteren.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Friesland
Lelylijn