Het Modelspoormuseum in Sneek: knel tussen stek en ambitie

FOTO SIMON BLEEKER

Het Nationaal Modelspoor Museum in Sneek wil uitgroeien tot een topattractie. Bij voorkeur ook in de stad zelf.

Het zijn niet de minste partijen die met het Nationaal modelspoor Museum in Sneek in zee willen: olieconcern Shell en Bankgiro Loterij. Beide bedrijven zien heil in de ambities van het museum om uit te groeien tot een museum en beleefpark dat jaarlijks zo’n 40.000 tot 50.000 bezoekers moet trekken. Manager Jan Willem van Beek is enthousiast over de plannen, die de komende tijd nader moeten worden uitgewerkt.

'Liefst in Sneek'

Over een van de belangrijkste voorwaarden om de nieuwe koers te kunnen gaan varen wordt op dit moment uitvoerig overleg gevoerd: wat wordt de locatie van het modelspoormuseum nieuwe stijl? ,,Het liefst blijven we in Sneek, maar we kijken ook om ons heen’’, aldus Van Beek. Diverse factoren spelen daarbij een rol.

De huidige stek in een deel van het NS-station aan de Doctor Boumaweg is te klein. Indien het hele gebouw gebruikt kan worden, dan kunnen er maximaal 30.000 bezoekers worden verwelkomd. Maar de wensen van de manager en de 75 vrijwilligers reiken verder. Ook wordt met gemeente Súdwest-Fryslân, provincie, NS en Arriva gekeken naar het terrein rond het spoorgebied.

'Vrijwilligers willen weten waar ze aan toe zijn'

Mogelijk ondergaat het gebied voor het station een ingrijpende transformatie, wat voor het museum consequenties kan hebben. ,,De contacten met de gemeente zijn op dit moment erg goed, maar als het te lang duurt moeten we om ons heen kijken. De vrijwilligers willen ook graag weten waar ze aan toe zijn, want we zijn er al een paar jaar mee bezig.’’

Na een dip in de bezoekersaantallen kwamen vorig jaar ruim 20.000 treinliefhebbers naar Sneek. Ook dit jaar verloopt voorspoedig. Voor de toekomst mikt van Beek op tenminste een verdubbeling van dit aantal. Daarbij kijkt hij naar het Duitse Leer, waar het Leeraner Miniatuurland jaarlijks 80.000 bezoekers trekt. ,,We willen daar graag mee samenwerken. Leer en achterland zijn vergelijkbaar met Sneek.’’

Nieuws

menu