Het Fries als keuzevak op middelbare scholen en het mbo zit in de lift: 'Ik zou het een groot gebrek vinden als we dat niet zouden aanbieden'

In het voortgezet en beroepsonderwijs zit het Fries in de lift. Jaarlijks slagen er meer dan 250 mbo’ers voor dit keuzevak. ,,Troch de diskusje oer de frisistyk stiet it Frysk ûnderwiis hieltyd yn in negatyf ljocht, wylst der sokke moaie dingen barre.”

Jeffry Schoppen (links), Oane de Boer (midden) en Eelko Zandberg (rechts) tijdens de les 'Fries in de beroepscontext' bij Friesland College.

Jeffry Schoppen (links), Oane de Boer (midden) en Eelko Zandberg (rechts) tijdens de les 'Fries in de beroepscontext' bij Friesland College. FOTO NIELS WESTRA

,,In het dorp waar ik vandaan kom, ervaar ik een Friese ons-kent-ons-sfeer”, zegt Ellard Douma (23). Hij komt uit Ternaard, maar is van huis uit niet Friestalig. Juist daarom koos hij voor zijn mbo-opleiding sociaal werk bij het Friesland College voor het Fries als keuzevak. Om dichter bij die ‘ons-cultuur’ te komen, maar ook omdat hij vindt dat het beheersen van de taal echt iets toevoegt. ,,Sommige mensen vinden het gewoon fijner om in hun eigen taal te spreken, dan zijn ze een stuk opener.”