Het CJIB gaat volgend jaar meer mensen helpen die een minnelijke schuldenregeling hebben

CJIB. FOTO LC/NIELS REMIGIUS

Boetekantoor het CJIB gaat voortaan meer mensen helpen die gebruikmaken van een minnelijke schuldenregeling. Hierdoor zijn mensen binnen drie jaar van hun schulden af.

Het CJIB werkt sinds 2007 mee aan schuldhulpverlening en de daarbij horende minnelijke schuldenregelingen, waarbij een schuldhulpverlener een regeling probeert te treffen met de schuldeisers. Voorheen was een minnelijk traject pas mogelijk na volledige betaling van de zogeheten niet-saneerbare vorderingen. Als gevolg hiervan kon geen schuldenregeling tot stand komen en werden schulden van andere schuldeisers ook niet gesaneerd. Dat wordt nu anders.

Sinds dinsdag verruimt het CJIB zijn medewerking aan de minnelijke schuldenregeling (MSNP). Dat betekent dat mensen met boetevonnissen, ontnemingsmaatregelen en Europese boetes, die een aanvraag doen voor een MSNP, in aanmerking komen voor een persoonsgerichte beoordeling. Het uitgangspunt blijft dat boetes betaald moeten worden.

Nieuws

menu