Herverdeling oevers voor helder beheer

FOTO PIXABAY

Wie draait op voor het onderhoud van 1762 kilometer aan oevers langs vaarwegen? Daar proberen de Friese overheden opnieuw uit te komen.

Het is een merkwaardig gegeven in een provincie waarin alles lijkt te zijn geregeld. Van slechts 21 procent van de vaarwegoevers ligt onomstotelijk vast wie het onderhoud moet doen. De rest is wazig. Wanneer hier een kade, beschoeiing of weg aan reparatie toe is, moet er elke keer een gelegenheidsoplossing worden verzonnen.

Een provinciale poging om hier klaarheid in te brengen, verzandde tweeënhalf jaar geleden in politieke gekrakeel. Een stuurgroep met provincie, Wetterskip Fryslân en gemeenten heeft nu alle huiswerk overgedaan en komt met een voorstel dat gisteren met een webinar aan de man werd gebracht.

Staten hebben begin 2021 het laatste woord

Het plan bestrijkt alle Friese vaarwateren, met uitzondering van de hoofdroute Lemmer-Delfzijl en de meren. Het idee is om de provincie verantwoordelijk te maken voor de oevers langs vaarwegen met beroepsvaart. Het Wetterskip staat voor alle wateren met een sterke stroming en alle natuuroevers. Openbare oevers binnen de bebouwde kom zijn voor de gemeenten. De rest is de zorg van de aanliggende eigenaren.

Het Wetterskip is met deze verdeling straks in een klap beheerder van 750 van de bijna 1800 kilometer aan oevers. De rest wordt verdeeld tussen provincie (155 km), gemeenten (250), landbouw (250), natuurbeheerders (105), particulieren (105) en overige belanghebbenden (115).

Aan lopende afspraken met particulieren, bijvoorbeeld projectontwikkelaars met wijken aan water, wordt niet getornd. Voor plaatsen zonder heldere afspraken wil de stuurgroep een fonds optuigen dat kan meebetalen aan onderhoud.

Als de voorlopige verdeling de zegen krijgt van Provinciale Staten, Wetterskip en gemeenten, zal het plan tot in detail worden uitgewerkt. Na een volgende inspraakronde hebben de Staten begin 2021 het laatste woord. Voor die tijd zal er wel veel meer duidelijk moeten zijn over de kosten die bijvoorbeeld gemeenten op hun bord krijgen. Die hikken daar nu al tegenaan, zei Bert Wassink, stuurgroeplid en wethouder in Leeuwarden. En als het voorstel voortijdig sneuvelt? Gedeputeerde Avine Fokkens-Kelder: ,,Dan zullen we terugvallen op de huidige situatie en blijven we pleisters plakken.’’

Nieuws

menu