Herplant voor duizenden zieke essen mogelijk dit jaar van start

Als gevolg van essentaksterfte verdwijnen de komende jaren tienduizenden essen. Iepenwacht Fryslân wil er populieren, lindes, esdoorns en iepen voor in de plaats planten.

De Iepenwacht Fryslan wil dit jaar nog beginnen met de herplant van 15.000 populieren, iepen, lindes en esdoorns. Dit ter vervanging van essen, waarvan er de komende jaren ongeveer 80.000 zullen verdwijnen als gevolg van ziekte. In het gebied waar de Iepenwacht actief is staan 100.000 solitaire essen. Verwacht wordt dat zo’n 80 tot 85 procent ziek wordt en zal moeten worden gekapt. 

Omdat er nog geen resistente essen bestaan, worden er diverse vervangende boomsoorten geplant, zegt projectleider Gauke Dam van Stichting Iepenwacht Fryslân. ,,Zo blijft het risico beperkt dat veel bomen gerooid moeten worden als er ziekte ontstaat. De kans op uitval is kleiner als er meerdere soorten staan.”

Oases in open landschap

Volgens hem verdwijnen essen die in kleine dorpsbosjes staan en op erven. ,,Deze essen zijn oases in het open landschap. Als ze gekapt moeten worden, vallen er grote gaten in het landschap.” Dat is ook met het oog op de biodiversiteit een slechte zaak, meent hij. 

De herplant van 15.000 nieuwe bomen is een eerste stap in een proces dat vele jaren gaat duren, verwacht Dam. Voor de herplant is 800.000 euro nodig. De financiering ervan hoopt de stichting dit jaar rond te krijgen.

Bij het Waddenfonds is samen met de Groninger Bomenwacht een aanvraag ingediend voor een subsidie van 440.000 euro. Langs de Groningse en Friese waddenkust staan veel essen. De boom is bestand tegen zilte zeewind en doet het goed op zware klei.

Meer boomziekten

De Iepenwacht was de afgelopen vijftien jaar actief bezig met het bestrijden van de iepenziekte. Zieke iepen werden vervangen door nieuwe exemplaren. In totaal worden er in Friesland 13.000 gekweekte iepen herplant. Die zijn in tegenstelling tot de veldiep wel resistent voor de ziekte. Particulieren kunnen alleen dit jaar nog een gratis iep aanvragen bij de stichting.

Volgens Dam neemt het aantal boomziekten in het algemeen toe. De iepziekte bestaat al honderd jaar in Nederland; de essentaksterfte stak in 2009 voor het eerst de kop op. De kastanjebloedingsziekte komt sinds 2002 voor in ons land. Bij de es en de iep is sprake van een schimmel; bij de kastanje van een bacterie.

Waarom er meer boomziekten ontstaan, weet Dam niet. ,,Mogelijk heeft het met de klimaatverandering te maken.”

Je kunt deze onderwerpen volgen
Friesland