Helft minder verkeer door dorpen door Sintrale As

In de dorpen langs de Sintrale As is het op de voormalige N356 nog maar half zo druk als voor de aanleg van de nieuwe autoweg, aldus de eerste tellingen.

Het provinciebestuur heeft een indruk van de drukte in de eerste tien weken na de opening van de Sintrale As tussen Dokkum en Nijega. Op de oude Hoofdweg (Dokkum-Damwâld) is het aantal auto’s per etmaal geslonken van ruim 12.000 naar ruim 6000. Tussen Quatrebras en De Westereen daalde de intensiteit van 13.500 naar 6300 en op de Alde Kommisjewei tussen Quatrebras en Burgum slonk de intensiteit van 12.500 naar nog geen 6000 auto’s.

De actuele drukte op de oude N356 komt al met al goed overeen met de prognoses ten tijde van het aanlegbesluit (2006). Voor de Sintrale As lagen die prognoses in het algemeen hoger. Die verwachting stoelde op een bevolkingsgroei en een verkeersgroei, die zich tot nu toe maar voor een klein deel hebben voorgedaan. Over de Sintrale As rijden nu 14.000 auto’s per etmaal langs Burgum en 12.000 per etmaal langs Damwâld.

Nieuws

menu