Helft klanten Kredietbank kan aanmaning amper lezen

Een klant van de Kredietbank legt een taaltest af.

Ruim 50 procent van de klanten van de Kredietbank heeft grote moeite met lezen en schrijven. Het gebruik van simpele woorden en ondersteunende pictogrammen kan helpen.

Dat blijkt uit een onderzoek naar laaggeletterdheid onder mensen met financiële problemen van Syncasso Gerechtsdeurwaarders, Rijksuniversiteit Groningen, Stichting Lezen & Schrijven en Kredietbank Nederland.

Onderzoeker Martijn Keizer presenteerde de uitkomsten dinsdag tijdens een bijeenkomst voor professionals op hogeschool NHL Stenden.

Niet alleen klanten van de Kredietbank legden een taaltest af, ook die van incassobureau Syncasso.

Geschrokken van relatie

Dat er een relatie is tussen laagtaligheid en schulden was wel bekend, maar dat die zo sterk is, daar schrokken de onderzoekers van.

Zo leeft een vijfde van de laaggeletterden onder de armoedegrens en zijn ze drie keer vaker afhankelijk van een uitkering. Ter vergelijking: landelijk is een op de acht mensen ‘laagtalig’.

Nieuws

menu