Hannie Bruinsma, de eerste vrouwelijke gedeputeerde in Fryslân, is overleden

Oud-politica Hannie Bruinsma-Kleijwegt is op 84-jarige leeftijd overleden. Ze was in de jaren tachtig de eerste vrouwelijke gedeputeerde van Fryslân.

Hannie Bruinsma-Kleijwegt (1936-2021)

Hannie Bruinsma-Kleijwegt (1936-2021) FOTO LC/ARCHIEF

In 1962 stemde Hannie Bruinsma-Kleijwegt nog op de PSP, de Pacifistisch Socialistische Partij, maar dat ze voor de Partij van de Arbeid de politiek in ging mocht geen verrassing heten.

Hannie Bruinsma, in 1936 geboren in Nij Beets, kwam uit een echt rood nest. Haar vader was één van de medeoprichters van de PvdA in Friesland en hoofd van de school. Haar moeder was onderwijzeres. Oom Corstiaan hoorde bij de landelijke oprichters van de PvdA en was Tweede Kamerlid. Haar broer Corstiaan en zus Dineke werden later PvdA-burgemeesters, in Hellevoetsluis en Assen.

In 1970 kwam ze onervaren in de gemeenteraad van Oostdongeradeel terecht. Het enige raadslid van de PvdA in de gemeente vergaderde met de leden aan de keukentafel van Jasper en Hannie Bruinsma in Ee. Raadslid Van Weekeren gaf aan te stoppen en keek Hannie aan. ,,Ik hie tocht mefrou moat it mar oernimme.’’

Als vrouw in een mannenwereld zei ze wat ze wilde zeggen, in de raadszaal en daarbuiten. Op een bijeenkomst op de school van haar kinderen stond ze erop dat ze mocht meepraten over de koers van de school. Ze was de enige vrouw in een zaal vol vaders. ,,Ik was in die tijd eigenlijk een soort emancipatie-werkster’’, zei ze begin jaren negentig in een interview. Bruinsma hield niet van wollig taalgebruik en gezever. Als je een mening had moest je die geven. Ze had niets met ja-knikkers in de gemeenteraad en noemde de zetels ,,werkstoelen, geen erestoelen’’.

In 1981 werd ze de eerste vrouwelijke gedeputeerde in Fryslân. De doktersvrouw kreeg volksgezondheid, ouderenbeleid, sociaal-cultureel werk en emancipatie in haar portefeuille. Ze sloot oude bejaardentehuizen en zorgde voor voldoende bijdetijdse verpleeghuizen in de provincie.

Bruinsma maakte landelijk naam toen het haar als gedeputeerde lukte om in Den Haag 500 miljoen gulden los te krijgen voor het bouwen van het nieuwe Medisch Centrum Leeuwarden. Ze kreeg de bijnaam ‘de vrouw van 500 miljoen’.

In Zaanstad, waar ze in de jaren negentig burgemeester werd, kwam ze in 1995 onder vuur te liggen toen ze over de vertrekkend politiechef zei dat hij ,,er geen hout van kan’’. Het was een ,,beetje stom’’ van haar, zei ze daar later over. Haar uitgesproken mening leverde haar een nieuwe bijnaam op: ‘Mevrouw Ooievaar’. Ze overleefde in Zaanstad een motie van wantrouwen maar ging een jaar later alsnog met vervroegd pensioen.

Hannie Bruinsma was van huis uit sociaaldemocraat. ,,Maar wel met een liberale instelling’’, zei ze in 2018 in een interview met de Leeuwarder Courant . Ze was niet bang voor het varen van haar eigen koers. ,,Als dat vanwege de partijdiscipline even niet meer kan, hoor ik er even niet meer bij.’’ Partijlid bleef ze altijd. ,,Ook als je het ergens niet mee eens bent moet je niet weglopen. Dan heb je niks meer te vertellen. En je moet ook niet vergeten waar je vandaan komt.’’

Hannie Bruinsma was Officier in de Orde van Oranje-Nassau. Ze overleed zondag in Drachten.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Friesland
In memoriam