Handen ineen: Nationaal Deltaplan voor meer kruiden, meer vogels en meer insecten

FOTO MARCEL VAN KAMMEN

Een nationaal Deltaprogramma Biodiversiteitsherstel moet de teruggang van de Nederlandse natuur een halt toeroepen. Boeren, bedrijven en maatschappelijke organisaties slaan de handen ineen.

Voor landbouwers lonkt een eerlijkere beloning voor natuurvriendelijk boeren. Gemeenten, provincies en waterschappen gaan met hun bermen en dijken aan de slag. ,,Het is niet allemaal treurnis’’, aldus hoogleraar en voorzitter Louise Vet woensdag bij de presentatie in Den Haag. ,,Het is alleen treurnis als we de kansen niet pakken.’’

Insecten verdwijnen

De afgelopen dertig jaar verdween 70 procent van insecten. ,,Zij zijn het voedsel van ons systeem.’’ De populatie boerenlandvogels zakte dramatisch. ,,Ik krijg tranen in mijn ogen als ik in de polder loop en geen veldleeuwerik meer hoor.’’ De bodem raakt uitgeput. ,,Wat we doen is oogsten, oogsten, oogsten.’’

In Friesland heet de kwestie landschapspijn. Tot nog toe draaiden de hoofdrolspelers in rondjes om elkaar heen. Nu willen ze samen de teruggang in biodiversiteit stoppen. Daarvoor worden komend jaar eerst resultaten meetbaar gemaakt. Weidevogels zijn relatief makkelijk te tellen. Moeilijker is dat met insecten, en met bodemleven.

Hoofdrol Rabobank

,,We willen mensen belonen die het verschil maken’’, stelt Natasja Oerlemans, kwartiermaker namens het WNF. ,,Maar pas als je eens bent over hoe je het succes kunt meten kan een bank korting geven. Of een zuivelaar een hogere prijs.’’ Een hoofdrol is weggelegd voor de Rabobank. Zij gaat bij vijftig landbouwers verspreid over heel Nederland inspanningen en kosten voor de natuur in kaart brengen.

Niet alleen in de landbouw moet de biodiversiteit omhoog. Dat geldt ook voor de openbare ruimte, zoals bermen en dijken. Agrifirm experimenteert met een kruidenrijke grassoort die tegelijk voedzaam is voor koeien. Natuurmonumenten is bereid pachtcontracten aan te passen voor natuurvriendelijke pachters. De Vlinderstichting lanceert een keurmerk.

Geen log bouwwerk

Vet benadrukt dat het Deltaplan geen log bouwwerk is ,,van veel praten en weinig doen’’. ,,Wij gaan overheden vragen mee te doen en niet achterover te leunen. We moeten jagen en doorgaan.’’ Voorman Marc Calon van de LTO is vol vertrouwen. Net als Bas Rüter, directeur duurzaamheid van de Rabobank. ,,Ik zou diep teleurgesteld zijn als we niet op korte termijn de achteruitgang weten te stoppen.’’

Boeren moeten niet worden beloond voor het aantal vogels of bijen maar voor de inspanning die ze leveren aan het herstel van de biodiversiteit, vindt Rüter. ,,Dat gaan we uitzoeken. Wat is nou de netto kostprijsverhoging die exact plaatsvindt? Hoe verdelen we de pijn? We moeten ervoor zorgen dat het rondrekent. We moeten met elkaar de pijn dragen.’’

Duurzaamheidskeurmerk

De supermarkten houden zich nog op de vlakte over de eigen rol. Marc Janssen van het Centraal Bureau voor de Levensmiddelenindustrie (CBL) zei ,,mededingingstechnisch’’ geen uitspraken te kunnen doen over hogere prijzen. Hij benadrukt dat slechts 20 procent van de in Nederland geproduceerde waar in eigen land blijft. Juist deze week is het duurzaamheidskenmerk planet proof gelanceerd. ,,Er wordt al heel veel gedaan.’’

De Leeuwarder Courant besteedde afgelopen jaren uitgebreid aandacht aan landschapspijn. Lees hier meer over in ons dossier.

Nieuws

Meest gelezen

menu