WoonFriesland-directeur Sigrid Hoekstra: 'Den Haag moet van Fries huurdersgeld afblijven: elke cent die we hebben, willen we uitgeven aan onze bewoners' | interview

Directeur-bestuurder Sigrid Hoekstra van WoonFriesland maakt zich hard voor het behoud van Fries huurdersgeld. Den Haag moet daar vanaf blijven. ,,Elke cent die we hebben, willen we uitgeven aan onze bewoners.’’

Directeur-bestuurder Sigrid Hoekstra van WoonFriesland. FOTO SIMON BLEEKER FOTOGRAFIE

Directeur-bestuurder Sigrid Hoekstra van WoonFriesland. FOTO SIMON BLEEKER FOTOGRAFIE Foto: Simon Bleeker Fotografie

In jaarverslagen van woningcorporaties kwam het telkens weer terug: die vermaledijde verhuurderheffing hing als een molensteen om de nek. Ambities waren er volop, maar deze konden niet allemaal worden waargemaakt. Door de overheid.

De heffing is in 2014 door de rijksoverheid ingevoerd als belastingmaatregel voor sociale huurwoningcorporaties en particuliere verhuurders die meer dan vijftig sociale huurwoningen in hun bezit hebben.