Zóveel woningbezitters in de Friese veenweidegebieden zullen vroeg of laat tegen funderingsproblemen aanlopen

Pak funderingsproblemen in de Friese veenweidegebieden niet aan, maar los ze op. Blijf weg van juridisch getouwtrek. Dit was dinsdagavond een breed gehoorde aanbeveling bij Wetterskip Fryslân.

Een luchtfoto van een deel van de Groote Veenpolder.

Een luchtfoto van een deel van de Groote Veenpolder.

De toon is gezet. Als eerste van negen overheden (provincie, waterschap en zeven gemeenten) spraken de algemeen bestuurders van Wetterskip Fryslân zich dinsdagavond uit over een gezamenlijk voorstel om de funderingsproblemen aan te pakken. Voor onderdelen klonk lof, zoals het voorstel voor een Funderingsloket dat bewoners helpt bij onderzoek naar de funderingen en het opstellen van een herstelplan.

Conditie funderingen