Gruttostrijders maken vaart met Aanvalsplan

De partijen achter het Aanvalsplan Grutto, aangevoerd door oud-minister Pieter Winsemius, denken snel spijkers met koppen te slaan in Den Haag.

In Nederland zijn nog pakweg 30.000 broedparen van de grutto over.

In Nederland zijn nog pakweg 30.000 broedparen van de grutto over. FOTO VOGELBESCHERMING NEDERLAND/JELLE DE JONG

Het offensief is woensdag ingezet met de aanbieding van het plan aan LNV-minister Carola Schouten. In het rapport wordt gepleit voor de aanwijzing van dertig gebieden van zeker 1000 hectare waarin inrichting en beheer zijn afgestemd op weidevogels. Dat is hard nodig, want de grutto dreigt uit te sterven nu er in Nederland nog pakweg 30.000 broedparen over zijn, stellen Winsemius, Ferd Crone (senator en oud-burgemeester van Leeuwarden), It Fryske Gea, de Friese Milieu Federatie en Vogelbescherming Nederland.

Donderdag spreken de initiatiefnemers de Tweede Kamercommissie voor LNV toe, om de financiering rond te krijgen. Jaarlijks is 40 miljoen euro nodig voor het beheer en eenmalig 35 miljoen voor de inrichting van gebieden.

‘We klappen er nu bovenop’

Streven is om het plan opgenomen te krijgen in de LNV-begroting die volgende week aan de orde komt. Daarvoor wordt hard gelobbyd. ,,Er zijn eerder al veel pogingen gedaan, maar we klappen er nu bovenop’’, zegt Winsemius. Hij rekent op een breed gedragen motie als ,,signaal naar de minister én de kabinetsformatie’’. Het CDA heeft een initiatiefvoorstel in de maak, weet Fries gedeputeerde Douwe Hoogland (PvdA).

Als het geld er komt, is het aan de weidevogelprovincies Fryslân, Groningen, Overijssel, Utrecht, Zuid-Holland en Noord-Holland om de plannen uit te voeren. Fryslân is de voortrekker als provincie met de meeste grutto’s. Hier zijn tien van de dertig kansgebieden gedacht. Hoogland wil binnenkort alle betrokken partijen weer aan tafel zien te krijgen voor een gruttoberaad.

Kruidenrijk grasland

Het idee is dat in de vogelgebieden wordt gewerkt met hoge waterpeilen en kruidenrijk grasland dat laat wordt gemaaid en gevoed met ruige mest. Cruciaal is dat daar verdienmodellen tegenover staan voor de boeren die er hun bedrijven hebben. Het Aanvalsplan zoekt die in vergoedingen voor beheer en CO2-opslag, hoger melkgeld en lagere waterschapslasten. Hoogland: ,,We wurkje der hurd oan om dêr ôfspraken oer te meitsjen.’’

Hans van der Werf van de Friese Milieu Federatie zegt dat er in de zuivelketen wordt meegedacht over een beloningssysteem. ,,Der is resint in protte beweging. Hiel konkreet kin ik dêr no net oer wêze, omdatst te krijen hast mei merkpartijen dy’t ek inoars konkurrinten binne, mar de yntinsje is posityf.’’ Er is een goede kans dat er binnenkort pilots in gang worden gezet, zeggen zowel Van der Werf als Winsemius.

Minister Schouten reageerde na de overhandiging achter gesloten deuren kort. ,,Ik wil samen met boeren en andere overheden kijken hoe wij de doelen uit het Aanvalsplan Grutto kunnen realiseren. Laten we samen aan de slag gaan.”

Je kunt deze onderwerpen volgen
Friesland
Weidevogels