Grutto-onderzoek in Zuidwest-Friesland kan weer vijf jaar door

Grutto. FOTO LC/JAN DE VRIES

Het grutto-onderzoek van de Rijkuniversiteit Groningen in Zuidwest-Friesland kan weer vijf jaar vooruit. De skries wordt het boegbeeld van de transitie naar meer biodiversiteit op het boerenland.

Het ministerie van LNV omarmt deze ambitieuze verbreding van het ‘skriezewurk’ van het team van hoogleraar trekvogelecologie Theunis Piersma. Dat is een grote opluchting, zegt onderzoeksleider Jos Hooijmeijer uit Koudum. De voortgang van het project, dat al loopt sinds 2004, was lange tijd allerminst zeker.

Hooijmeijer: ,,Foarich jier wiene we benaud dat dat it lêste jier wêze soe. We ha twa jier dwaande west om de geasten ryp te meitsjen foar dit ferfolch.’’ Het grutto-onderzoek werd de laatste jaren in afgeslankte vorm in de benen gehouden door de provincie Fryslân, om de doorlopende meetreeksen niet in gevaar te brengen.

Grutto als gidsvogel

Waar eerder vooral werd gekeken naar de demografie, het broedsucces en het trekgedrag van de grutto, geldt de kening fan’e greide nu als gidsvogel voor de natuur- en landschapseffecten van de transitie in de melkveehouderij. De RUG-onderzoekers storten zich voortaan ook op landgebruik, bodemleven, insecten, predatoren en veldmuizen, allemaal factoren die een rol spelen bij het voortplantingssucces van de grutto. Daarbij wordt een arsenaal aan technologische hulpmiddelen van stal gehaald, van insectencamera’s tot satellieten.

Het project moet gegevens opleveren die representatief zijn voor het hele land. Dat trok het ministerie van LNV over de streep om het leeuwendeel van de kennisinvestering voor zijn rekening te nemen. Ook Vogelbescherming Nederland stapt in. Het laatste gat in de begroting moet worden gedicht door de Nederlandse provincies, Fryslân voorop. Hierover wordt nog onderhandeld.

Hoewel de toezegging van het rijk koud binnen is, lopen de eerste onderzoeken van dit jaar al een tijdje. Hooijmeijer: ,,We wiene al foar eigen risiko oan dit opstartjier begien. Dat we no fiif jier troch kinne, fielt as in lúkse. Sa fier ha wy noch noait foarút sjen kind.’’

Lees ook | De grutto is de waakvogel van ons landschap (PREMIUM)

Nieuws

Meest gelezen