Grutto eet bijna alles wat de pot schaft

Gjalt de Groot uit Holwerd spreekt uit ervaring: het machinaal uitbroeden van eieren van de grutto is kansrijk. Hij deed dat al eens. Met succes.

Gjalt de Groot bij het opschonen van de plasdras bij Holwerd. FOTO MARCEL VAN KAMMEN

Gjalt de Groot bij het opschonen van de plasdras bij Holwerd. FOTO MARCEL VAN KAMMEN

Dichtbij huis aan de Miedwei bij Holwerd is de als plasdras ingerichte poel net opgeschoond. De grutto’s kunnen er straks weer terecht om voor het broeden op krachten te komen. Vorig jaar zaten in de aangrenzende landerijen zes paartjes van de grutto, vijf van de tureluur en nog wat kieviten en scholeksters. Aan de andere kant van de Holwerterfeart broedden ook nog eens zes gruttopaartjes. Gjalt de Groot is ervan overtuigd: ,,Sûnder de briedmasine hiene dy der net west.’’

'As der mar in pear omkomme, is dat in súkses'

Nieuws

menu