Grote steden gaan voor snelle spoorverbinding tussen Amsterdam en Stockholm (Lelylijn kan er deel van uitmaken)

. FOTO NIELS DE VRIES

Vijf prominente Europese steden praten in Brussel over onderzoek naar een snelle spoorverbinding tussen Amsterdam en Stockholm.

Amsterdam, Hamburg, Kopenhagen, Stockholm en Helsinki hebben de komst van de spoorlijn op hun politieke agenda gezet.

De vijf steden hebben lobbykantoren in Brussel, het hart van de Europese Unie. Bij de Europese instituties die zich met vervoer bezighouden, tasten ze af of geld kan worden uitgetrokken voor een onderzoek naar de lijn Amsterdam-Stockholm.

Een Lelylijn tussen Amsterdam en Groningen – via Heerenveen en Drachten – zou deel kunnen uitmaken van het traject.

Aanleiding is de wil van de Europese Unie om het internationale treinnetwerk sterk te verbeteren, onder meer als alternatief voor het vliegtuig voor het overbruggen van relatief korte afstanden.

In mei komen de vijf steden van de ‘Big 5’ in Hamburg bij elkaar.

Nieuws

menu