Groot zonnepark aan rand Lemsterhoek

GroenLeven uit Heerenveen wil een zonnepark van ruim 32 hectare realiseren op het Lemster bedrijventerrein Lemsterhoek.

Het gaat om een park van ruim 30 megawatt. Dat betekent dat het 75 procent van Lemmer en omgeving van electriciteit kan voorzien. De inwoners van en bij het IJsselmeerdorp verbruiken samen zo’n 41.000 megawattuur. Het is de bedoeling dat de panelen er 26 jaar lang blijven.

Hoewel het plan strijdig is met het bestemmingsplan zijn burgemeester en wethouders van De Fryske Marren bereid toestemming te verlenen. Het college vraagt de gemeenteraad om een ‘verklaring van geen bedenkingen’ af tegeven.

'Grutte stap'

De Fryske Marren heeft als doel om het in 2030 af te kunnen zonder fossiele brandstoffen. ,,Dit inisjatyf op ’e Lemmer is in moaie en grutte stap yn de goeie rjochting’’, aldus wethouder Durk Stoker.

De plek waarop het zonnepark staat gepland, is uiteindelijk bestemd voor watergebonden industrie. Volgens De Fryske Marren hoeven beide takken elkaar niet in de weg te zitten. Panelen kunnen eventueel ook op daken van bedrijfspanden geplaatst worden.

GroenLeven wil omwonenden bij het project betrekken Zo sprak het bedrijf onder meer met plaatselijke energiecoöperaties en over een gebiedsfonds. De uitwerking van alle ideeën is een volgende stap.

Bewoners positief

De Fryske Marren heeft zonnepanelen het liefst op daken. Omdat er niet genoeg dakoppervlak is om in de energiebehoefte te voorzien, wil de gemeente ruimte bieden aan grote zonneparken. Die moeten dan wel in de buurt van bebouwing komen.

GroenLeven meldde zich vorig jaar bij de gemeente. Het bedrijf heeft zijn plannen al voorgelegd aan de omwonenden en die reageerden positief.

Op 13 februari komt het voorstel van GroenLeven in de gemeenteraad tijdens een ‘petear’ aan de orde.

Nieuws

Meest gelezen