Groep vrienden stopt bramen uit de Wâlden in eigen biertje

Bramen plukken in de houtwallen van de Wâlden. Vroeger deed pake het en maakte beppe er jam van. Een groep vrienden maakt nu bier met ‘toarnbeien’.

Drie leden van de tienkoppige vriendengroep achter het biermerk It Lulke Wiif, van links naar rechts Marcel Smit, Douwe Jan Westra en Dennis Zijlstra, tonen hun bramenbiertje Read en Hitsich in een houtwal bij Eastermar.

Drie leden van de tienkoppige vriendengroep achter het biermerk It Lulke Wiif, van links naar rechts Marcel Smit, Douwe Jan Westra en Dennis Zijlstra, tonen hun bramenbiertje Read en Hitsich in een houtwal bij Eastermar. Foto Marcel van Kammen

,,Do bist in wâldpyk, of do bist it net’’, zegt Marcel Smit (43). Hij zit bij een groep vrienden uit Burgum en De Westereen, die een biermerk in het leven heeft geroepen: It Lulke Wiif. Vijf jaar geleden kwam het eerste biertje op de markt. Dat heette Heechblond en had als bijzonderheid dat de wichter erin was verwerkt, een pruimensoort die vooral in de Wâlden groeit.

De mannen, allemaal rond de leeftijd van Smit, wilden per se dat hun biertje een link met de eigen streek had. ,,Wat ticht by je stiet, is faak it moaiste. Dat fernim ik ek as muzikant. Myn meast persoanlike ferskes binne de bêste’’, zegt de zanger.

Streekkeurmerk

Heechblond sloeg flink aan, aldus Smit. En dit zonder reclame. ,,It ferkeapet himsels.’’ De prikkelende merknaam, het stijlvolle, omwikkelde etiket en het verhaal bij het bier hadden succes bij mede-wâldpiken. Volgens Smit zijn er enkele tienduizenden flesjes van verkocht.

Na vijf jaar werd het tijd voor een aanvulling. Doel was dat ook het tweede product van de vriendengroep zou passen onder het streekkeurmerk Wâldpyk, waar Smit ambassadeur van is. Na de wichter kozen de vrienden deze keer voor de braam. De struiken daarvan groeien in de houtwallen waar de Wâlden zo bekend om staan.

Braamaroma

,,Eartiids ha’k mei pake amers fol toarnbeien socht. Beppe sparre it hiele jier potsjes en makke der jam fan.’’ Herkenbaar voor veel wâldpiken, denkt Smit. Voor hun nieuwe biertje, Read en Hitsich, komen de bramen uit de pluktuin van Simmerfruit in Noardburgum. Ze bleken in een recept voor pale ale-bier te passen van de inmiddels overleden bierbrouwer Rein Zwerver, met wie de vrienden samenwerkten.

En hoe smaakt het, bier met braamaroma? ,,Hiel earlik, hellest de toarnbei der net ien op ien út. Mar oars soe it krekt wat bitterder wêze.’’

Je kunt deze onderwerpen volgen
Friesland