Subsidieregeling voor verduurzamen Friese gemeenschapsgebouwen in mei opengesteld. Fryslân trekt er 2,4 miljoen euro voor uit

Info-avond over lekkende staalslakken in de Sintrale As in dorpshuis Broeksterwoude. Foto Marcel van Kammen

Info-avond over lekkende staalslakken in de Sintrale As in dorpshuis Broeksterwoude. Foto Marcel van Kammen

De provincie Fryslân stelt van 8 tot en met 25 mei ruim 2,3 miljoen euro beschikbaar voor het verduurzamen van gemeenschapsgebouwen.

Besturen van onder meer dorpshuizen, sportaccommodaties en culturele centra kunnen in deze periode een aanvraag indienen. Er kan tot 70 procent van de projectkosten gefinancierd worden met een maximum van 35.000 euro. Alle verduurzamingskosten zijn subsidiabel. Dus ook de kosten voor bijvoorbeeld ecologisch onderzoek, vergunningen en het vervangen van het dak.

In najaar tweede subsidieronde