GroenLinks: landbouw domineert veenplannen

In de veenweide staat de afvoer van water voorop. Op droger land groeit meer gras en de boer kan er beter uit de voeten met zwaardere machines. Foto: niels de vries

GroenLinks vindt dat GS en Wetterskip in hun Veenweideprogramma de oren laten hangen naar agrarische kortetermijnbelangen. De partij vraagt om steviger doelen.

Dat melden de fracties van GroenLinks in Provinciale Staten en de acht veenweidegemeenten in een gezamenlijke verklaring. Zij vinden de inbreng van natuur, water, klimaat en huizenbezitters te klein.

De vernattingsmaatregelen waarmee tot 2030 de gemiddelde bodemdaling moet worden terugbracht van 1 naar 0,8 centimeter per jaar, zetten volgens de partij geen zoden aan de dijk. GroenLinks mikt liever op halvering van de bodemdaling.

Op voorspraak van de landbouw is er gesleuteld aan het na te streven waterpeil. Dat ging van een slootpeil van 20 centimeter beneden het maaiveld naar een grondwaterpeil van 40 centimeter onder het maaiveld, in een beperkt deel van het 70.000 hectare grote veengebied.

'Over dertig jaar ligt de rest van het gebied weer 20 à 30 centimeter lager en de problemen worden alleen maar groter'

Dat schiet niet op, meent GroenLinks: ,,Het is winst dat er nu eindelijk stappen worden gezet, maar het peil gaat vooralsnog alleen omhoog in 10 à 15 procent van het veenweidegebied. Over dertig jaar ligt de rest van het gebied weer 20 à 30 centimeter lager en de problemen worden alleen maar groter. Op deze manier wordt het Lege Midden zout, wordt onze watervoorziening bedreigd, blijft de bodem dalen, blijft de CO2-uitstoot bestaan en komt er geen oplossing voor de verdroging. Dit is voor niemand een oplossing.’’

De fracties refereren in hun verklaring aan de Groningse aardbevingsproblematiek. ,,Daarvan hebben we geleerd dat als angst regeert, we blijven zitten met veel zwaar gedupeerde bewoners, dalende huizenprijzen en een gebied dat door velen als onaantrekkelijk wordt beschouwd. Echt ingrijpen in het gehele gebied, waarbij alle belangen worden afgewogen is noodzakelijk.’’

Het Veenweideprogramma 2021-2030 ligt nog tot het einde van het jaar ter inzage.

Nieuws

menu