GroenLinks: heel veel extra windmolens op de Noordzee, boer betaalt voor stikstof

Politiek leider Jesse Klaver zaterdag tijdens de campagneaftrap en de presentatie van het verkiezingsprogramma van GroenLinks. FOTO ANP REMKO DE WAAL

GroenLinks komt met exact hetzelfde plan als D66 voor extra windenergie op de Noordzee.

De partij wil voor 2040 extra vergunningen uitgeven voor windmolens met een totaalcapaciteit van 60 gigawatt.

D66 kwam in september met een soortgelijk voorstel; 6000 nieuwe windmolens van 10 megawatt per stuk. Dat is het tiendubbele aan vermogen van wat er nu staat.

Partijleider Jesse Klaver van GroenLinks presenteerde zaterdag als tweede zijn programma voor de Tweede Kamerverkiezingen in maart. Hij noemde het ‘helder groen en modern links’.

GroenLinks wil de uitstoot van broeikasgassen sneller terugdringen dan waar het huidige beleid op is gericht. Al in 2045 moet de samenleving helemaal klimaatneutraal zijn. Een Klimaatfonds van 60 miljard euro moet daarbij helpen.

Verbod op mijnbouw

GroenLinks wil een algeheel verbod op mijnbouw in het Waddengebied. Vergunningen voor (proef)boringen naar gas en olie op land worden uitgesloten.

Eigenaren van grote gebouwen worden verplicht tot het leggen van zonnepanelen op daken en Nederland moet koploper worden in groene waterstof. Voor het transport van die waterstof worden de oude gasleidingen gebruikt en komt er een waterstofeiland op zee.

De partij wil 100.000 hectare nieuwe natuur aanleggen in Nederland, dat is een gebied ter grootte van de Veluwe. In de komende kabinetsperiode moet er voor iedere Nederlander een boom worden geplant. In de veenweidegebieden gaat het waterpeil omhoog.

‘Prikkel’ voor de boer

Om boeren natuurvriendelijk te laten werken komt er een heffing op broeikasgassen en stikstof in de landbouw. Die heffing geldt als stimulans ,,voor de natuurinclusieve landbouw en als een prikkel voor verduurzaming van de landbouw die nog niet natuurinclusief is’’.

Op het gebied van openbaar vervoer wordt de Lelylijn in het programma van GroenLinks niet bij naam genoemd. De partij wil Nederland beter bereikbaar maken met het openbaar vervoer en ,,kijkt onder andere naar een rechtstreekse verbinding tussen Groningen en de Randstad’’.

Jongeren wiens ouders maximaal 100.000 euro verdienen krijgen een studiebeurs van 400 euro. Het actief kiesrecht wordt verlaagd naar 16 jaar.

GroenLinks pleit voorts voor veel meer betaalbare huurwoningen, een fors lagere zorgpremie en gratis kinderopvang. Verder wil de partij dat vlees duurder wordt terwijl groente en fruit juist goedkoper moeten worden door de btw daarop te schrappen.

Nieuws

menu